Wystąpienia:

  • Konferencja „Niekonwencjonalne dowody w procesie karnym”, 7 kwietnia 2014r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, referat pt. „Dowód z informacji niejawnych w jurysdykcyjnym stadium postępowania karnego.”
  • Ogólnopolska konferencja „Wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego – 1 lipca 2015 roku”, 6 maja 2014r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, referat pt. „Poszerzenie zakresu uprawnień Policji w postępowaniu przygotowawczym oraz zmiany związane z rolą prokuratora.”
  • Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego”, 8 kwietnia 2016r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – głos w dyskusji
  • I Śląskie Forum Karnoprocesowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Zasady procesu karnego w obliczu gwałtownych zmian procedury karnej” 12.05.2016r. referat pt. „Aktywność sądu w świetle zasady sprawiedliwości”
  • Konferencja „Nauczyciel w świecie praw i obowiązków – wobec ucznia” organizowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach Kampanii „W świecie praw i obowiązków – uczeń bezpieczny” w zakresie programu „Razem bezpieczniej w Regionie”31 maja 2016r, Uniwersytet Śląski w Katowicach, wykład pt. „Podstawy odpowiedzialności karnej nauczyciela w związku z jego obowiązkami wobec uczniów”

Udział:

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa Pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, 2 czerwca 2015r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Przestępstwa pozakodeksowe”, 20 kwietnia 2016r., Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka CINiBA w Katowicach