• mediacja przerywa bieg przedawnienia roszczeń (przedawnienie biegnie od nowa)
  • ugoda zawarta przed mediatorem – zatwierdzona przez sąd – ma moc ugody zawartej przed sądem – nadaje się do egzekucji komorniczej
  • mediacja trwa krócej od sprawy w sądzie (sprawa w sądzie trwa średnio od kilku miesięcy do kilku lat)
  • mediacja zaczyna się szybciej niż sprawa w sądzie (mediację zaczniesz w ciągi kilku dni – sprawa w sądzie ruszy po paru miesiącach)
  • w mediacji masz pełny wpływ na rozstrzygnięcie – w sądzie masz 50% szans na wygraną
  • w mediacji ugoda nie jest zawarta bez Twojej zgody – w sądzie wyrok może być wydany nie po Twojej myśli
  • w mediacji obie strony odnoszą korzyści, są usatysfakcjonowane
  • mediacja to odformalizowane spotkanie
  • mediacja jest wielokrotnie tańsza od sprawy w sądzie – w mediacji płacisz opłatę, wielokrotnie niższą od opłaty sądowej i kosztów procesu
  • w mediacji to Ty wybierasz mediatora – w sądzie sędzia jest wylosowany
  • mediacja jest poufna – wrażliwe dane, tajemnice w tym informacje handlowe nie są nigdzie ujawniane – w sądzie postępowanie jest z zasady jawne

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Skontaktuj się już teraz.