• mediacja przerywa bieg przedawnienia roszczeń (przedawnienie biegnie od nowa)
 • ugoda zawarta przed mediatorem – zatwierdzona przez sąd – ma moc ugody zawartej przed sądem – nadaje się do egzekucji komorniczej
 • mediacja trwa krócej od sprawy w sądzie (sprawa w sądzie trwa średnio od kilku miesięcy do kilku lat)
 • mediacja zaczyna się szybciej niż sprawa w sądzie (mediację zaczniesz w ciągi kilku dni – sprawa w sądzie ruszy po paru miesiącach)
 • w mediacji masz pełny wpływ na rozstrzygnięcie – w sądzie masz 50% szans na wygraną
 • w mediacji ugoda nie jest zawarta bez Twojej zgody – w sądzie wyrok może być wydany nie po Twojej myśli
 • w mediacji obie strony odnoszą korzyści, są usatysfakcjonowane
 • mediacja to odformalizowane spotkanie
 • mediacja jest wielokrotnie tańsza od sprawy w sądzie – w mediacji płacisz opłatę, wielokrotnie niższą od opłaty sądowej i kosztów procesu
 • w mediacji to Ty wybierasz mediatora – w sądzie sędzia jest wylosowany
 • mediacja jest poufna – wrażliwe dane, tajemnice w tym informacje handlowe nie są nigdzie ujawniane – w sądzie postępowanie jest z zasady jawne
 • strona może od razu albo w dowolnym momencie wystąpić do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem – polega to na tym, że sąd nadaje ugodzie klauzulę wykonalności za darmo
 • nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed mediatorem pozwala w razie niewykonania zobowiązania przez dłużnika, wystąpić wierzycielowi od razu do egzekucji komorniczej, bez pozwania dłużnika do sądu
 • zawarcie ugody korzysta z powagi rzeczy ugodzonej – podniesienie zarzutu rzeczy ugodzonej (exceptio rei transactae), jest zarzutem merytorycznym w ewentualnym sporze z dłużnikiem – jego zgłoszenie powoduje oddalenie powództwa.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Skontaktuj się już teraz.