Mediacje cywilne

To najczęściej mediacje w sprawach o:

  • zapłatę,
  • odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie.

Mediacja pozwala szybciej wyegzekwować pieniądze.

Pozwala zachować płynność finansową stron, a jednocześnie pozwala wywiązać się z zobowiązań.

Mediacja jest elastyczna – to strony decydują jak zakończą spór.

Dzięki mediacji można szybciej uzyskać tytuł egzekucyjny.

Ugoda zawarta przed mediatorem, następnie zatwierdzona przez sąd zabezpieczy Twoją wierzytelność. Jeśli Twój kontrahent deklaruje, że spłaci zobowiązanie, możecie zawrzeć to w ugodzie, którą po zatwierdzeniu przez sąd, możesz skierować do komornika. Jest to tańsze od sprawy w sądzie.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Skontaktuj się już teraz.