Mediacje gospodarcze

To najczęściej mediacje w sprawach o:

  • zapłatę,
  • odszkodowanie

z roszczeń z różnych umów np. pożyczki, najmu, sprzedaży, kredytu, gdy stronami sporu są przedsiębiorcy.

Mediacja pozwala szybciej wyegzekwować pieniądze.

W mediacji nie ma obaw, że dane handlowe lub produkcyjne zostaną komukolwiek ujawnione.

Okoliczności mediacji pozostają tajne. Nie można się na nie powołać w sądzie. W mediacji w przeciwieństwie do sądu nie ma publiczności. Dzięki temu rynek nie ma wiedzy o toczących się rozmowach.

Pozwala zachować płynność finansową stron, a jednocześnie pozwala wywiązać się z zobowiązań, co ma szczególne znaczenie gdy strony stale ze sobą współpracują.

Mediacja jest elastyczna – to strony decydują jak zakończą spór.

Dzięki mediacji można szybciej uzyskać tytuł egzekucyjny.

Ugoda zawarta przed mediatorem, następnie zatwierdzona przez sąd zabezpieczy Twoją wierzytelność. Jeśli Twój kontrahent deklaruje, że spłaci zobowiązanie, możecie zawrzeć to w ugodzie, którą po zatwierdzeniu przez sąd, możesz skierować do komornika. Jest to tańsze od sprawy w sądzie.

Mediacja pozwala też na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń (po wszczęciu mediacji przedawnienie biegnie na nowo czyli od początku).

Wystawiamy faktury VAT do każdej umowy o mediację.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Skontaktuj się już teraz.