Strony mają możliwość kontaktu z mediatorem z każdego miejsca na Ziemi.

Bez znaczenia jest odległość stron od siebie, mediatora czy sądu.

Wystarczy chwycić za telefon, zadzwonić, napisać maila i już można się umówić na spotkanie, aby rozwiązać spór lub zawrzeć ugodę (zobacz zakładkę korzyści z mediacji).

Nie ma znaczenia czy strony są w różnych miastach, państwach, w domu, na zwolnieniu lekarskim, na kwarantannie czy w izolacji domowej.

Mediacje przebiegają ustnie lub pisemnie.

Mediacje mogą odbywać się telefonicznie, mailowo, listownie, za pomocą komunikatorów, a także narzędzi do telekonferencji i wideokonferencji (szczegóły w zakładce narzędzia).

Przebieg mediacji jest w pełni swobodny i dostosowany do stron (zobacz zakładkę zasady mediacji).

Na koniec mediacji sporządza się ugodę, którą strony mogą albo podpisać ręcznie i wysłać sobie wzajemnie, albo mogą podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ugoda podpisana poprzez kwalifikowane podpisy elektroniczne ma moc taką samą jak ugoda podpisana własnoręcznie.

Strony mogą ugodę przesłać do sądu w celu zatwierdzenia ugody. W ich imieniu może to również zrobić mediator.

Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, może być egzekwowana przez komornika.

Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, ma taką samą moc jak ugoda zawarta przed sądem.

Mediację można prowadzić zawsze, niezależnie od tego czy sprawa jest w sądzie czy nie jest.

Ugoda wypracowana przez strony z mediatorem może być złożona także w toczącym się procesie.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Skontaktuj się już teraz.