Mediacje rodzinne

To najczęściej mediacje w sprawach o:

  • alimenty,
  • kontakty,
  • rodzicielski plan wychowawczy przy rozwodzie.

Mediacja rodzinna pozwala szybko ustalić wysokość obowiązku alimentacyjnego.

Mediacja rodzinna pozwala członkom rodziny porozumieć się co do kosztów utrzymania dzieci i co do czasu kontaktowania się z nimi.

Mediacja jest elastyczna – to strony decydują jak zakończą spór.

Dzięki mediacji można szybciej uzyskać tytuł egzekucyjny. Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd może być egzekwowana przez komornika, dotyczy to również spraw o alimenty.

Mediacja rodzinna może znacznie skrócić sprawę rozwodową. Oczekiwanie na pierwszy termin rozprawy rozwodowej to min. 6 miesięcy lub więcej. Po tym czasie może nastąpić jedna lub kilka rozpraw. Tym więcej – im więcej jest spraw spornych, nie uzgodnionych. W oczekiwaniu na rozprawę można już ustalić główne kwestie związane z alimentami, opieką i kontaktami z dziećmi, co skrócić do minimum postępowanie rozwodowe. Mediacja rodzinna wszczęta przed lub w trakcie sprawy rozwodowej, pozwala zakończyć sprawę rozwodową w większości przypadków na pierwszym terminie rozprawy. Mediacja rodzinna zakończona ugodą pozwala uzgodnić warunki i zasady opieki i kontaktów nad dziećmi, kreując jasne zasady, ustalone zgodnie przez obie strony. Wynik mediacji (ugoda) jest dobrowolnie przyjęty przez strony, a nie narzucony przez sąd w wyroku. Strony, wypracowując ugodę, określają jasne zasady współpracy i nie są zaskoczone treścią wyroku, który bez tej ugody nie musi odpowiadać ich wnioskom.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Skontaktuj się już teraz.