• dobrowolność – mediację można prowadzić, tylko gdy wyrazisz na to zgodę, zawsze możesz się wycofać
  • poufność – przebieg mediacji jest tajny, wszelkie informacje uzyskane w czasie mediacji nie mogą być dowodem przed sądem, mediator nie może być świadkiem w sprawie, chyba że obie strony się na to zgodzą
  • bezstronność – mediator nie staje po żadnej ze stron, mediator pomaga stronom dojść do porozumienia, może zaproponować pomysły na rozwiązanie sprawy, jeżeli strony będą tego chciały, w mediacji obie strony są równo wysłuchane, równo traktowane, mają takie samo prawo do wypowiedzi i formułowania stanowisk
  • neutralność – mediator nie rozstrzyga sprawy, nie narzuca nikomu swojej woli
  • akceptowalność – w mediacji obie strony zgodnie wybierają mediatora i ustalają zasady rozmów

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Skontaktuj się już teraz.